Pomoč in Podpora Qlima Gorivo

Qlima Kristal

undefinedGorivo brez vonja vrhunske kakovosti za vrhunsko ogrevalno izkušnjo. Qlima Kristal je sintetični izoparafin z vsebnostjo aromatov manjšo od 0,007% in popolnoma brez vonja, kar je še posebej opazno pri vklopu in izklopu peči. Vsebuje 2000 x manj žvepla kot navaden petrolej. Z destilacijo pri visoki temperaturi pa so iz njega izločene tudi vse druge, za gorenje nezaželene snovi.

Visoka kvaliteta tega izdelka zagotavlja odlično delovanje Vaše peči in njeno dolgo življensko dobo. Z uporabo goriva Qlima Kristal sodelujete tudi v programu zvestobe, ki kupcem goriva omogoča zbiranje točk, s katerimi lahko podaljšajo garancijsko dobe svoje peči. Nakup vsakih 20 litrov goriva Qlima Kristal prinaša dve novi točki zvestobe.

Zakonsko opozorilo
Pripravek je zdravju škodljiv.

Opozorila
H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Vsebuje: ogljikovodiki, C11-C14, izoalkani, ciklični, < 2% aro­mati; ogljikovodiki, C10-13, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromati.

Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!