Pomoč in Podpora Qlima Gorivo

Qlima Extra

undefinedČisto gorivo vrhunske kakovosti za izjemno ogrevalno izkušnjo. Qlima Extra je gorivo z nizko vsebnostjo aromatov (< 0,3%) in skoraj brez vonja. Vsebuje 400 x manj žvepla kot navaden petrolej. Z destilacijo pri visoki temperaturi pa so iz njega izločene tudi vse druge, za gorenje nezaželene snovi.


Uporaba goriva Qlima Extra zagotavlja daljšo življensko dobo Vaše peči, saj je obraba gorilnika in sestavnih delov peči ob uporabi le-tega mnogo manjša. Z uporabo goriva Qlima Extra sodelujete tudi v programu zvestobe, ki kupcem goriva omogoča zbiranje točk, s katerimi lahko podaljšajo garancijsko dobe svoje peči. Nakup vsakih 20 litrov goriva Qlima Extra prinaša eno novo točko zvestobe.

 

Zakonsko opozorilo
Pripravek je zdravju škodljiv.
Opozorila
H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Vsebuje: ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromati.
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!