Pogoji za najboljše delovanje modula WiFi

  • Poznati morate svoj omrežni varnostni ključ za WiFi (ključ WPA)
  • Modem/povezava mora delovati pravilno
  • Poskrbite, da bo v vašem omrežju delovala storitev DHCP (samodejno naslavljanje TCP/IP) in da bo delovala pravilno.
  • V primeru obstoja požarnega zida v omrežju, odprite naslednja vrata: TCP/28870, UDP/53 (DNS)